Johdon pikaopas - Toimitusketjun hallinta

Johdon pikaopas - Toimitusketjun hallinta

Viiden kohdan tarkistuslista – Miten nostat toimitusketjusi palvelutasoa ja tuloskuntoa?

Liiketoiminta sähköistyy, asiakaspalvelutarpeet kasvavat, kysyntämuutokset ja suhdanteet jyrkkenevät. Toimitusketjun hallinta on tänään tärkeämpää kuin koskaan ennen, koska muutoksesta ja epävarmuudesta on tullut arkipäivää Kilpailu kiristyy, toimittajat ja hinnat heilahtelevat, tuote-elinkaaret lyhenevät. Perinteiset toimitusketjun strategiat ja mallit eivät enää päde, eikä manuaalisella työllä pysy tämän päivän muutostahdissa perässä.Yritykset, joiden toimitusketjun ohjaus on nopeampaa, vahvempaa ja älykkäämpää vievät tulevaisuuden markkinat ja voitot (Gartner 2012).

Johdon pikaopas, sen viiden kohdan tarkistuslista, apukysymykset ja case-esimerkit auttavat sinua viemään toimitusketjuasi parempaan palvelutasoon ja tuloskuntoon. Tässä oppaassa esiteltävin keinoin on luotu kaupan ja teollisuuden yrityksille toimitusketjun ohjausta, joilla he vastaavat haasteisiin. Palvelutasot ovat nousseet ja tuloksia syövät virheet on toimitusketjussa minimoitu. Tulokset ja toimintamallit on saavutettu pienin investoinnein, ilman irtisanomisia, ilman kalliita ja kankeita järjestelmiä.

  • Tilaa johdon pikaopas sähköpostiisi