Kokeile heti

Kokeile Expakin malliraportteja.

Luo ja muokkaa myyjäbudjettia EUR.

Vertaile myyntilaskutuksen kehitys asiakkaittain EUR

Vertaile myyntilaskutuksen kehitystä asiakasryhmittäin EUR

Suunnittele joustavasti lyhyen ja pitkän aikavälin asiakastarpeisiin Saldot, Tilauskanta, Ennusteet, Suunnitelma KPL

Näe ostojen kehitys tuotteittain EUR

Näe tämän hetken varastotilanne saldo, EUR

Luo ja muokkaa tuotemyyntiennustetta KPL

Tunnista hintakehitys ja näe poikkeukset EUR

Tunnista asiakkaat, joilla myynti jää tavoitteesta EUR, KPL, Luokat

Näe tuotteiden toimitusaikojen keskiarvo PV

Vertaile myyntilaskutuksen kehitystä tuoteryhmittäin EUR

Ohjaa varaston arvoa ja kiertoa Min, Max

Tunnista ostolaskutuksen muutos toimittajittain EUR

Vertaile toimitustarkkuus ja poikkeamat PV

Analysoi tuotantopanosta työvaiheittain

Näe avoimen tilauskannan tilanne EUR

Seuraa budjettia ja toteumaa EUR

Analysoi viimeisen 12 kk asiakaskohtaista tuotemyyntiä EUR, KPL

Analysoi myyntilaskutuksen kehitys asiakasryhmittäin ja asiakkaittain EUR

Näe tuotantoon tulevat tuotteet

Tunnista ostomäärien kehitys tuotteittain KPL

Huomaa varaston kehitys EUR

Tee ja muokkaa asiakasmyyntiennustetta KPL

Vertaile asiakaskohtaista hintakehitystä EUR

Näe menetetyn myynnin arvo EUR

Vertaile toimittajien toimitusaikojen keskiarvoa PV

Analysoi myyntilaskutuksen kehitys tuoteryhmittäin ja tuotteittain EUR

Näe mitä tilata ja mitä ei. Täydennysehdotukset Tilausyksikkö

Näe ostojen kehitys toimittajittain EUR

Huomaa toimitustarkkuus ja poikkeamat %

Näe valmistuneet työvaiheittain vko kpl

Näe tämän hetken tilauskanta asiakkaittain EUR

Tunnista myynnin kehitys myyjittäin EUR

Vertaile myyntilaskutuksen kehitys asiakkaittain EUR

Näe tilauskanta, tuotantosuunnitelma ja myytävissä oleva vapaa saldo KPL

Tunnista ostonimikkeiden osuudet ja määrät ABC+EUR+KPL

Tunnista saatavuus tuoteryhmittäin %

Luo ja muokkaa kampanjaennusteita KPL

Tunnista jälkitoimitusten arvo EUR

Täydennysehdotukset. Simuloi tilauksen arvoa, riittoa

Erota tuoteostojen muutos toimittajittain EUR

Tunnista toimitusvarmuus ja poikkeamat rivit, kpl

Tunnista valmistustarkkuus työvaiheet ja tuotantotilaus %

Vertaile myynnin muutos myyjittäin EUR

Erota katteen kk-kehitys asiakkaittain Kate

Vertaile ostolaskutuksen kk-kehitystä tuotteittain EUR

Analysoi varasto- ja tilaustuotteita EUR, ABC, LKM

Tee ja muokkaa kampanjaennusteita KPL

Näe hyvitysten arvo EUR

Analysoi ostovolyymia toimittajittain EUR+KPL

Erota toimittajan toimitustarkkuus ja poikkeamat PV

Näe aika tilauksesta toimitukseen pv

Huomaa KK-myynnin kehitys myyjittäin EUR

Tunnista myyntilaskutuksen kk-kehitystä asiakkaittain KPL

Tunnista ostoslaskutuksen kk-kehitys tuotteittain KPL

Analysoi saatavuuden kehitystä %

Seuraa ennusteita ja toteumaa KPL

Vahvista toimitusmäärä ja aikataulu päämiehelle. Määrä. ToimitusPVM. Status

Vertaile toimittajien toimitusvarmuus, poikkeamat PV

Tunnista tuotantotilausten valmistumistarkkuus %

Vertaile myyntilaskutuksen kk-kehitystä asiakkaittain EUR

Näe kaikki toimitttamattomat ostotilaukset EUR, KPL

Tunnista ylivarastointi ja poistotuotteet EUR, Kierto, Riitto pv

Seuraa ennusteita ja toteumaa vuositasolla KPL

Näe toimittajien erot toimitusajoissa PV

Näe työvaiheiden läpimenot %

Tunnista asiakkaan tärkeys ja elinkaari ABC+EUR+KPL

Näe myöhässä olevat ostotilaukset EUR, KPL

Näe varastosaldon kehitys kpl

Vertaile tuotantotilausten läpimenoaikoja pv

Näe nollamyynti asiakkaat EUR

Näe saapuneet, laskuttamattomat ostotilaukset EUR, KPL

Tunnista saatavuuden kehitys %

Näe ja analysoi tuotantopanokset

Tunnista asiakaskatteen lasku kate

Erota tuoteostojen muutos EUR

Analysoi tuotantotilaukset, valmistuneet ja kuorma, vko, kpl

Näe työvaihe valmistuneet ja kuorma, pv kpl

Erota kannattavat ja kannattamattomat asiakkaat Kate

Seuraa saatavuus tavoitetta ja kuukausikehitystä %

Vertaile tuotantotilaus, valmistuneet ja kuorma, pv kpl

Tunnista myyntilaskutuksen kehitys asiakkaittain KPL

Tunnista inventointierojen kuukausikehitys EUR

Vertaile valmistustarkkuutta työvaiheittain %

Oivalla liiketoiminnan koko arvo Myyntilaskutus ja tilauskanta EUR

Vertaile tuotantotilausten valmistustarkkuuden eroja, pv keskiarvo

Tunnista tuotantotilausten läpimenoajat pv keskiarvo

Analysoi työvaiheiden läpimenoaikoja pv

Tunnista työvaiheiden valmistuneet ja kuorma, vko kpl

Ota yhteyttä

Keskustellaan tavoitteistanne ja kehitystarpeistanne. Kerromme ja näytämme mielellämme ratkaisuvaihtoehtoja. Täytä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.